Dränering från utsidan – så funkar det

Dränering genomförs för att skydda sitt hus mot vatten och fukt och med ett väl utfört dräneringsarbete så kan huset skyddas mot allvarliga fuktskador och översvämningar.

Dränering innebär att man gräver ett dike runt husets fasad för att sedan anlägga textilduk och dräneringsrör. Detta innebär att vattnet får utrymme att rinna bort istället för att trycka mot hemmets husgrund eller eventuell källarvägg.

När du väljer företag så är det viktigt att kontrollera att allt är i sin ordning, Kontrollera referenser och att företaget har en stabil ekonomi, det är första steget innan man skriver avtal..


Så sker en dränering – i 6 steg

  • Steg 1. Inspektion. Din tomt och ditt hus inspekteras av våra markarbetare som sedan bedömer vilken utsträckning dräneringen kommer behöva utföras.
  • Steg 2. Grävning.  Sedan blir det första arbetsmomentet är att gräva ett dike med en grävskopa runt husets fasad. Man gräver längst med en eller två väggar i taget, för att inte påverka husets stabilitet.
  • Steg 3. Ta bort tidigare dräneringsrör. Nästa steg blir att ta bort tidigare dränering och dräneringsrör som eventuellt finns sedan innan. Därefter gräver vi ytterligare några decimeter I djup för att säkerställa en djup dränering för din fastighet.
  • Steg 4. Geotextilduk läggs. När grävningen är utförd läggs en geotextilduk på botten av det uppgrävda diket. Denna fungerar som underlag för dräneringsrör och grus. På den geotextila duken läggs dräneringsröret I något sluttande lutning längst med husets sida. Detta rör är perforerade med små hål för att vatten ska kunna samlas och rinna undan på ett tryggt sätt.
  • Steg 5. Skyddande fuktisolering. Därefter börjar man arbetet med att lägga skyddande fuktisolering på utsidan av husgrunden eller källarväggen. Vi väljer de material av högsta kvalitet för att säkerställa att dräneringen blir utförd på så bra sätt som möjligt.
  • Steg 6. Fyllning. Dags för sista steget! Dräneringsdiket fylls igen med grus och dräneringsarbetet är färdigt. Nu har vattnet en naturlig väg att rinna utan att komma i kontakt med husgrunden och riskera fuktskador.

Förslag på företag i Skåne som utför dräneringsarbete

Amdex Bygg
MP Minigräv
Dränering Helsingborg
AllPipe

Vi kommer inom kort lägga till företag i resten av landet som arbetar med dränering och andra typer av markarbeten.